Konuşmacılar / Our Speakers

Bu yıl ‘Kapsayıcı ve Eşitlikçi Bir Gelecek’ başlığı ile çevrimiçi düzenlenecek 8. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı’nın konuşmacıları hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Dr. Ceyla Pazarbaşıoğlu

Strateji, Politika ve İzleme Dairesi Başkanı – International Monetary Fund (IMF)

Ceyla Pazarbaşıoğlu, IMF’nin Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi (SPR) Başkanıdır. Bu sıfatla, IMF’nin stratejik yönü ve Fon politikalarının tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına liderlik etmektedir. Ayrıca IMF’nin G20 ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organlarla etkileşimlerini de denetlemektedir.

Pazarbaşıoğlu, mevcut görevinden önce 2015-2020 yılları arasında Dünya Bankası Grubu’nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve son olarak Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Kendisi daha önce 1992-1998 ve 2003-2015 yılları arasında IMF’de çalışmıştır. Para ve Sermaye Piyasaları Departmanında Direktör Yardımcısı, Avrupa Departmanında Direktör Yardımcısı ve Ukrayna misyon şefi olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı olarak atanmadan önce, 2001 yılında emeklilik sisteminde reform yapmaya odaklanmak için Türkiye Hükümeti kriz yönetimi ekibine katılmıştır. 1998-2001 yılları arasında, Pazarbaşıoğlu, Londra’daki ABN AMRO Investment Bank’ta Gelişmekte Olan Avrupa Piyasaları Baş Ekonomisti olarak görev yapmıştır.

Pazarbaşıoğlu, Georgetown Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora yapmış ve Princeton Üniversitesi’nde eğitim almıştır.


Dr. Melsa Ararat

Direktör – Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu

Melsa Ararat 2001 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve kurucusu olduğu Kurumsal Yönetim Forumu’nun direktörüdür. Daha önce uluslararası şirketlerde, Avrupa ve Asya’da yönetici olarak çalışan Ararat toplumsal öneme sahip konularda bilimsel araştırmaların şirketlerin davranışlarını ve kurumsal yönetim pratiklerini iyileştirmede etkin kullanılmasını amaçlayan çalışmalar yapmaktadır.

Kimya Mühendiliği alanında master ve Yönetim Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olan Ararat’ın araştırma çalışmaları kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik üzerine odaklanmıştır.

ICGN’in ödül komitesi ve İş Etiği Komitesi üyesi olan Ararat 2007 yılından bu yana IFC Yükselen Piyasalar Kurumsal Yönetim Araştırma Ağının koordinatörü ve araştırma bülteninin editörüdür. Ararat aynı zamanda CDP Türkiye operasyonunun direktörüdür.


Murat Yeşildere

Kıdemli Ortak – Egon Zehnder

Murat Yeşildere Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Manchester UMIST’ten İşletme Ekonomisi dalında yüksek lisans derecesini almıştır. Kariyerine Fon Yönetimi ve Hazine sektöründe Philip Morris’te başlayan Yeşildere, GSD Holding ve GSD Yatırım Bankası’nda üst düzey yöneticilik görevleriyle kariyerine devam etmiştir.

Yeşildere Ekim 2000 yılında Istanbul Egon Zehnder Ofisinde Finansal Hizmetler sektöründe Danışman olarak göreve başlamıştır. 2019 yılına kadar Yönetici Ortak olarak Türkiye, CIS ve Kafkasya bölgelerine liderlik eden Yeşildere, halen Kıdemli Ortak olarak Egon Zehnder bünyesinde çalışmaya devam etmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 Derneği, PERYÖN üyesi olan Murat Yeşildere, profesyonel kariyerinin yanında halen Platin dergisinde liderlik, ekonomi, finans, insan kaynakları ve yöneti(şi)m konularında yazarlık yapmaya devam etmektedir. Yeşildere, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusundaki çabaları kapsamında YKKD (Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği) ve Yanındayız Derneği’nin de kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.


Baroness Mary Goudie

Üye – British House of Lords & Yüzde Otuz Kulübü UK Yönlendirme Komitesi

Barones Mary Goudie, İngiliz Lordlar Kamarası üyesi ve kadın ve çocuk hakları için küresel bir savunucudur. Cinsiyet eşitliğini, kadın haklarını ve barış inşasını teşvik etmek için küresel olarak çalışmaktadır.

Georgetown Institute for Women, Peace, and Security danışmanıdır, London School of Economics – Centre for Women, Peace ve Security ve Women’s Forum danışma kurulu üyesidir.

Goudie, aynı zamanda Gender Action for Peace and Security (GAPS) yönetim kurulu danışmanları üyesidir. Dinler arası diyaloğu teşvik eden ve insanlığı etkileyen küresel zorluklara ortak zemin ve çözümler sunan El-Hibri Hayır Vakfı’nın mütevelli heyetinde görev almaktadır.

Barones Goudie, misyonu kadınları güçlendirmek, cinsiyet eşitliğini ilerletmek ve yoksullukla mücadele olan küresel bir araştırma enstitüsü olan ICRW’nin aktif elçisidir. Aynı zamanda kendisi, %30 Kulübü yürütme komitesinin kurucu üyesidir.


Lorraine Hariton

Başkan & CEO – Catalyst

Lorraine Hariton, dünyanın etkili CEO’ları ve önde gelen şirketlerleriyle, kadınlar için iş alanları yaratan, kar amacı gütmeyen global bir kuruluş olan Catalyst’in Başkanı ve CEO’sudur.

Kariyeri boyunca, Silikon Vadisi’ndeki üst düzey pozisyonların yanı sıra özel sektör, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kamu sektörleri gibi farklı alanlarda lider pozisyonlarında rol almıştır.

Catalyst’in vizyonu ve misyonu uzun zamandır Lorraine için bir tutku olmuştur ve bu önemli zamanda kuruluşa liderlik etmekten ve kadınlar için olumlu değişimi hızlandırma konusundaki 56 yıllık mirasının bir sonraki bölümünü yazmaya yardımcı olmaktan onur duymaktadır.


Dr. Itır Akdoğan

Araştırma Direktörü – Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

Notre Dame De Sion Fransız Lisesi’nin ardından Galatasaray Üniversitesi’nde iletişim
lisansı, Université Libre de Bruxelles’de (ULB) uluslararası politika yüksek lisansı ve
Helsinki Üniversitesi’nde sosyal bilimler doktorası yaptı.

Finlandiya Adalet Bakanlığı ile Kuzey Avrupa, Almanya Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ ile Afrika’daki projelerle uluslararası e-demokrasi danışmanıdır. 2013-2015 arası Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği’nde UNDP Türkiye program yöneticisi olarak çalıştı. 2015’den bu yana Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) Araştırma Direktörüdür.

Dijital Politik Fanteziler kitabının yazarıdır. Akademik çalışmalarını e-demokrasi
alanında devam ettirmektedir. “Üst Düzey Karar Almada Kadın Katılımı” TESEV
raporu 2019 Global Go To Think Tank Index’inde dünyada en iyi politika raporları
arasına girmiştir.


Dr. Renee Adams

Finans Profesörü – Said Business School, University of Oxford

Renée B. Adams, Oxford Üniversitesi Said Business School’da Finans Profesörüdür.Avrupa Kurumsal Yönetişim Enstitüsü ve Asya Finans ve Ekonomik Araştırma Bürosu Üyesi’dir. Kurumsal yönetim, banka yönetişimi ve cinsiyet konusunda uzmandır. American Finance Association’ın “Academic Female Finance” komitesini 2015 yılında kurmuş ve 2020 yılına kadar komitenin başkanlığını üstlenmiştir.


Dr. Daniel Ferreira

Bölüm Başkanı ve Finans Profesörü – London School of Economics

Daniel Ferreira, London School of Economics’te Bölüm Başkanı ve Finans Profesörüdür. Kurumsal yönetim üzerine, özellikle kurumsal yönetim kurullarının işleyişine ilişkin akademik çalışmaları ve konu hakkında etkili makaleler yazmasıyla tanınır.

Araştırma alanları; finans, kuruluşlar, stratejisi ve mikro-ekonomi şeklindedir. Akademik çalışmaları politikalarla ilgilidir ve The Wall Street Journal, The Financial Times ve The Economist tarafından ele alınarak önemli medya etkisi olmuştur.

Ayrıca Birleşik Krallık Avam Kamarası, HM Hazinesi, Avrupa Komisyonu, İngiltere Bankası, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası ve Norges Bank Yatırım Yönetimi dahil olmak üzere işletmeler, hükümetler ve kuruluşlara uzman tavsiyeleri sunmuştur. 2002 yılında Chicago Üniversitesi’nden Ekonomi alanında doktora derecesi almıştır.

Dr. Burçin Yurtoğlu

Finans Profesörü – WHU Otto Beisheim School of Management

B. Burçin Yurtoğlu, WHU – Otto Beisheim School of Management’da Finans Profesörüdür. Viyana Üniversitesi’nden Ekonomi alanında doktora derecesine sahiptir.
Araştırma ilgi alanları arasında kurumsal yönetim, kurumsal finansman ve gelişmekte
olan pazarlara odaklanan rekabet politikası bulunmaktadır.