Hakkımızda / About Us

Kurumsal Yönetim Forumu

Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) 1 Mart 2003 tarihinde Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesinin ortak çabasıyla kurulmuş ve 2004 yılı sonuna kadar ortak bir girişim olarak devam etmiştir. Bu dönem boyunca Forum’un da katkılarıyla “Kurumsal Yönetim” konusu Türkiye’nin gündeminde giderek önemli bir yer almıştır. Forum’un kuruluş tüzüğünde yer alan farkındalık yaratma misyonu büyük ölçüde gerçekleşmiştir. 2005 yılı başından itibaren Sabancı Üniversitesi’nin “Kurumsal Yönetim” alanında an fazla katma değeri bilimsel çalışmalar yoluyla üretebileceğinden hareketle Forum’un çalışmaları bilgi üretme üzerine yoğunlaşmıştır. “CGFT” bugün disiplinler arası bir akademik girişim olarak Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yüzde 30 Kulübü

Yüzde 30 Kulübü yönetim kurulu başkanlarının ve CEO’ların, organizasyonlarının her seviyesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçladıkları bir işbirliğidir. Bu iş birliğinin arkasında toplumsal cinsiyet dengesinin şirketleri daha başarılı ve yönetim kurullarını daha etkin yapacağına olan inanç yatmaktadır.

%30 Kulübü kesinlikle bir kota girişimi değildir. %30 Kulübü üyesi olan başkanlar ve CEO’lar iş dünyasının önemli temsilcileri sıfatıyla üye olduklarını açıklayarak yönetim kuruluda %30 oranında kadın olmasının iyi bir uygulama olacağı fikrini benimsediklerini ve bu amaca topluca ulaşma arzularını kamuyla paylaşmaktadır.

2012’de İngiltere’de başlatılan kampanya FTSE 100 endeksinde yer alan şirketlerin yönetim kurullarında 2010 yılında %12,5 olan kadın üye oranını % 30’a çıkartma hedefiyle tola koyulmuştu. 2017’de bu orana ulaşıldı ve kadın üyesi olmayan yönetim kurulu kalmadı.

Bağımsız Kadın Direktörler

Bağımsız Kadın Direktörler Projesi, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, halka açık şirketlere üçte bir oranında bağımsız yönetim kurulu üyesi kotası getiren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerinin (Seri 4, 56 ve 57) uygulanmasında kadın üyelere öncelik verilmesi ve böylece aynı tebliğde öngörülen her yönetim kurulunda en az bir kadın üye hedefine ulaşılması için tasarlandı.İsveç Başkonsolosluğu’nun 2012-2015 yılları arasında sağladığı hibe yardımı ve Egon Zehnder International’ın stratejik desteği ile hayata geçirilen proje genel olarak Rio+20 bildirgesinde yer alan kadınların karar mekanizmalarındaki güçlerini arttırma amacına hizmet etmeyi ve kadınların ekonomik karar mekanizmalarında yer almalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında halka açık şirketlerin yönetim kurullarında yer alacak yetkinlikte kadınları kapsayan bir veri tabanı saklanmakta. Forum tarafından geliştirilen kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi her yıl tüm halka açık şirketleri kapsayacak şekilde hesaplanmaktadır.